Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών - ΣΥΚ

Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών - ΣΥΚ

Το Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών ασχολείται µε την εκπαίδευση του προσωπικού που προέρχεται από το Πολεµικό Ναυτικό (ΠΝ), τον Ελληνικό Στρατό (ΕΣ) και το Λιµενικό Σώµα (ΛΣ). Τα κυριότερα αντικείμενα εκπαίδευσης που παρέχονται συνίστανται στη χρήση φορητού οπλισµού και τυποποιηµένων εκρηκτικών υλών, σε καταδύσεις µε όλους τους διαθέσιμους τύπους αυτόνοµων καταδυτικών συσκευών, σε υδρογραφήσεις και αναγνωρίσεις ακτών απόβασης, σε τεχνικές εξουδετέρωσης βοµβών-ναρκών, σε τακτικές κίνησης και τρόπους δράσης ανορθόδοξου πολέµου, σε τεχνικές δολιοφθοράς και µεθόδους επιβίωσης, σε εκµάθηση πολεµικών τεχνών και, τέλος, στην αντοχή σε ψυχική και σωµατική κόπωση. Tο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια και εκπαιδευτικό έργο σχολείο εντός της Δ.Υ.Κ., στο οποίο προσέρχονται τα στελέχη που έχουν περατώσει με επιτυχία τις δοκιμασίες της φάσης προεπιλογής.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (ΥΚΤ)

Υποψηφιότητα για ειδίκευση "ΥΚΤ" έχουν δικαίωμα να θέσουν όσοι επιθυμούν από τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού που ανήκει στο ΠΝ ή και σε άλλους κλάδους των ΕΔ ή σώματα ασφαλείας:

Αξιωματικοί: Άνδρες ανεξαρτήτως ειδικότητας, των οποίων η ηλικία δεν υπερβαίνει το 28o έτος την περίοδο που θα γίνουν οι εξετάσεις και οι δοκιμασίες επιλογής.

Υπαξιωματικοί & ΕΜΘ του ΠΝ: Aνδρες ανεξαρτήτως ειδικότητας και τεχνών των οποίων η ηλικία δεν υπερβαίνει το 28ο έτος την περίοδο που θα γίνουν οι εξετάσεις και οι δοκιμασίες επιλογής.

Στρατεύσιμοι ΠΝ και Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α) 

Στρατιωτικό Προσωπικό Αλλων Κλάδων Των ΕΔ: Στρατιωτικό προσωπικό άλλων κλάδων των ΕΔ ή Ξένων Κρατών ή προσωπικό των ΣΑ, με περιορισμό στο όριο ηλικίας, όπως καθορίζεται με αποφάσεις του κλάδου ή κράτους τους. 

Οι επιδόσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών είναι οι εξής:

• Τρέξιμο 1 μίλι ξηράς (1642 μέτρα) σε λιγότερο από 7 λεπτά
• Κολύμβηση 300 μέτρα σε πισίνα σε λιγότερο από 7 λεπτά
• 6 έλξεις στο μονόζυγο
• 20 κάμψεις (push ups)
• 20 κοιλιακοί
• Κατακόρυφο ανέβασμα σχοινιού 4 μέτρων μόνο με τα χέρια

Μέχρι την υιοθέτηση του νέου κανονισμού εκπαίδευσης, το σχολείο ΥΚΤ είχε διάρκεια περίπου έξι μηνών (περίπου 24 εβδομάδες), ενώ τώρα η διάρκειά του είναι 28 εβδομάδες. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην δημιουργία μίας εισαγωγικής φάσης "ένταξης" διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, ενώ προηγείται ακόμα μια περίοδος προετοιμασίας. Έτσι, ένα μήνα πριν οι υποψήφιοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο σχολείο καλούνται να παρουσιαστούν και εφόσον περάσουν από ιατρικές εξετάσεις, τους δίνεται ένα πρόγραμμα γυμναστικής καθώς και οδηγίες εκτέλεσής του.

Σκοπός όλης αυτής της διαδικασίας είναι η όσον το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων προτού εισέλθουν σε φάση μέγιστης καταπόνησης, αφού σκοπός δεν είναι να "κοπούν" υποψήφιοι αλλά να ελαχιστοποιηθούν οι μικροτραυματισμοί. Μοναδικό κριτήριο για να απορριφθεί κάποιος υποψήφιος είναι να μην επιτυγχάνει τα προβλεπόμενα όρια, ένας έλεγχος που γίνεται τόσο πριν από την έναρξη της φάσης ένταξης, όσο και μετά την ολοκλήρωσή της, οπότε τα όρια αυτά έχουν γίνει πιο αυστηρά.

Οι Φάσεις Εκπαίδευσης

Η Α' Φάση εκπαίδευσης διαρκεί 6 εβδομάδες και έχει περιοριστεί σε σχέση με τις οκτώ εβδομάδες που ήταν παλαιότερα. Στη διάρκειά της επιδιώκεται, εκτός από τη σημαντική βελτίωση της φυσικής κατάστασης, η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων για όπλα και πυρομαχικά καθώς και για κάποια στοιχεία από τη θεωρία καταδύσεων. Η πέμπτη ή η έκτη εβδομάδα είναι η περίφημη "διαβολοβδομάδα", μια διαδικασία συνεχούς σωματικής, πνευματικής και ψυχολογικής καταπόνησης, που σκοπό έχει να αναγκάσει τους εκπαιδευόμενους να υπερβούν τα όριά τους.

Στη συνέχεια έρχεται η Β' Φάση διάρκειας 10 εβδομάδων που είναι σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένη στις καταδύσεις. Παράλληλα με τις καταδύσεις, συνεχίζεται η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, αλλά και η εμβάθυνση στα αντικείμενα της πρώτης φάσης. Η εκπαίδευση είναι πολύ έντονη, και οι μαθητές εκπαιδεύονται κάνοντας μεγάλο αριθμό καταδύσεων µε ‘ατμοσφαιρικά’ και ‘οξυγόνα’». Επίσης έχει γίνει κάποια μετατόπιση εκπαιδευτικών αντικειμένων σε αυτή τη φάση. Οι μαθητές κάνουν πλέον αντικείμενα τα οποία θα έκαναν κατά την εκπαίδευσή τους στις επιχειρησιακές ομάδες όπως π.χ. η κατάδυση µε φόρτο.

Η Γ' Φάση, διάρκειας 9 εβδομάδων, είναι αφιερωμένη στον ανορθόδοξο πόλεμο, με τα στελέχη να εκπαιδεύονται και να αποκτούν μια βασική ικανότητα στον ανορθόδοξο πόλεμο. Τα αντικείμενα που διδάσκονται οι μαθητές είναι πολλά και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: φορητός οπλισµός, εκρηκτικές ύλες και καταστροφές, τοπογραφία, ναυτιλία, αναρριχήσεις-καταρριχήσεις, επικοινωνίες, κ.λπ.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: